CENIK OSTALIH STROŠKOV IN OPRAVLJENIH STORITEV

v nepremičninski družbi EXPERT nepremičnine d.o.o.

 1. Izdelava pogodbe, v kolikor ni sklenjena posredniška pogodba 0,3% ali min. 200,00 EUR,
 2. Izdelava pogodbe v notarskem zapisu, 0,45 % ali min. 300,00 EUR
 3. Odpravek pogodbe 30,00 EUR
 4. Zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina 30,00 EUR na postopek
 5. Prepis nepremičnine (zajema preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih oseb, zastopanje v postopku prodaje kmetijskega zemljišča ipd. in sestavo pogodbe) 300,00 EUR ali po dogovoru
 6. Ocena tržne vrednosti nepremičnine: Je vključena v provizijo, če je naročena posebej ali je naročnik predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju pa se zaračuna v višini = 150,00 EUR
 7. Ogledi: Ogledi nepremičnin na podlagi pogodbe o posredovanju so vključeni v provizijo. Če je pogodba o posredovanju s strani naročnika enostransko predčasno prekinjena ali naročnik sam najde tretjo osebo s katero sklene pogodbo o posredovanju ter o tem ne obvesti nepremičninske družbe, se vsak opravljeni ogled zaračuna v višini 40,00 EUR + kilometrina
 8. Ura svetovanja ali sodelovanja pri pogajanjih: Svetovanje naročniku in sodelovanje pri pogajanjih je vključeno v provizijo. Če je dogovorjeno posebej ali je naročnik predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju pa se zaračunava po urni postavki = 40,00 EUR
 9. Pregled listine: Je vključen v provizijo, če je storitev naročena posebej ali je naročnik predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju pa se zaračuna v višini = 50,00 EUR 
 10. Urejanje pravnega stanja nepremičnine, se obračuna glede na zahtevnost oziroma neurejenost dokumentacije – izhajajoč iz ure svetovanja in zastopanja v postopkih, kot navedeno v prejšnjih točkah cenika,
 11. Stroški oglaševanja: Stroški oglaševanja po lastni presoji posrednika so vključeni v provizijo, oglaševanje na posebno željo naročnika pa se zaračuna posebej. Naročnik je dolžan plačati oglaševanje tudi v primeru, ko sam sklene pogodbo ter o tem ne obvesti nepremičninske družbe:

– Priprava oglasa (za vsak medij posebej) = 40,00 EUR

– Objava enega oglasa – po prejeti fakturi, najmanj pa v pavšalnem znesku = 25,00 EUR

– Dnevno oglaševanje na portalu, vsak portal posebej, 2,50 EUR/dan

 1. Priprava in vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov 50EUR na predlog
 2. Cenitve: Po ceniku stalnega sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke.
 3. Tuji državljani: V kolikor kot stranke nastopajo tuji državljani, kjer je potreben prevajalec, se obračuna ogled dodatnih 30,00 EUR , ter vsi dodatni stroški, ki nastanejo z organizacijo prodaje oziroma nakupa nepremičnine
 4. Poslovni običaji:

Pomoč naročniku pri izpolnitvi davčne napovedi, overitvi pogodbe, odjavi ali prijavi števcev dobaviteljev komunalnih in drugih sredstev, sestava primopredajnega zapisnika ipd. storitve so stvar dobrih poslovnih običajev in jih nepremičninska družba EXPERT nepremičnine d.o.o. ne zaračunava, če z naročnikom v naprej ne dogovorita drugače.

EXPERT nepremičnine d.o.o.